Integritetspolicy

 

 • Generelt
 1. Denne policy om behandling av personopplysninger (Integritetspolicy) beskriver, hvordan Fitness & Nutrition ApS («BilligFitness», «oss», «våre», «vi») samler inn og behandler opplysninger om kundene våre, herunder deg.
 2. Policyen vår gjelder for personopplysninger, som du gir til oss, eller som vi samler inn via BilligFitness hjemmeside www.billigfitness.no («nettstedet») eller som vi innsamler via Facebook annonser.
 3. BilligFitness er den dataansvarlige for dine personopplysninger og kontakt til BilligFitness kan skje gjennom kontaktopplysningene ført under pkt. 7 «Kontaktopplysninger».
 • Hvilke personopplysninger samler vi inn, til hvilke formål og grunnlaget for behandlingen
 1. Ved å besøke nettsiden, samler vi helt automatisk opplysninger om deg og aktiviteten din og bruken din av nettstedet, f.eks. hvilken type nettleser du bruker, din ip-lokalitet, hvilke søkninger du foretar deg på nettstedet, lokaliteten på nettverket ditt og informasjoner om computeren din.

1.1   Formålet med å innsamle informasjon om deg er å optimere brukeropplevelsen og den funksjonalitet vi har på nettstedet, og for å foreta målrettet markedsføring via Facebook, Instagram, Google og YouTube. Vi behandler opplysninger på denne nødvendige måte, for å kunne ivareta interessene våre med å forbedre nettstedet og for å forbedre opplevelsen for deg som kunde. Herunder å vise deg relevante tilbud via annonser på de fornevnte plattformer.

1.2   Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU Persondata Forordningens art 6, stk. 1, litra f.

 1. Hvis du velger å kjøpe en produkt eller å kommunisere med oss på nettstedet, samler vi opplysninger, du selv angir f. eks. navnet ditt, adressen din, e-postadresse og telefonnummeret ditt, hvilken betalingsmetode du velger, opplysninger om hvilke varer ordren din inneholder og eventuelt har returnert, leveransemåte, og opplysninger om den IP-adresse hvorfra ordren er lagt.

2.1   Det formål vi har er at vi kan levere de varer du bestilt på nettstedet og i øvrigt å oppfylle vår avtale med deg, herunder for å kunne administrere dine rettigheter til å reklamere og returnere. Opplysninger om dine kjøp kan vi også behandle for å overholde lovkrav, herunder til bokføring og regnskap. Ved kjøp innsamles IP-adressen med det formål og for å ivareta vårt interesse i, å forhindre svindel.

2.2   Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU Persondata Forordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

 1. Når du tilmelder deg til nyhetsbrevet vårt, samler vi inn opplysning om navnet ditt, e-postadressen din og evt. mobilnummer.

3.1   Formålet er å ivareta interessert vårt i å levere nyhetsbrev til deg.
3.2   Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU Persondata Forordningens art 6, stk. 1, litra f.

 1. Når du tilmelder deg Nyhetsbrevet vårt, kan du bli bedt om å opplyse f.eks navn, adresse, fødselsdato, e-postadresse m.m. Utover navn, adresse og e-postadresse velger du selv, hvilke opplysninger du vil gi oss. Derutover innsamler vi opplysninger under medlemskapet ditt om du gjør bruk av våre fordeler, konkurranser du deltar i m.m. Vi sammenholder disse opplysninger med andre opplysninger vi har om deg, herunder opplysninger om, hva du kjøpt og eventuelt returnert.

4.1   Formålet er å kunne administrere medlemskapet ditt, og levere de ytelser og tilby deg de fordele, som er forbundet med medlemskapet av nyhetsbrevet, samt for å ivareta vårt interesse i å kunne sende nyhetsbrev og å foreta målrettet markedsføring.

4.2   Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU Persondata Forordningens art 6, stk. 1, litra b og f. Du vil ved tilmeldingen bli bedt om å gi særskilt samtykke til elektronisk markedsføring.

 

 • Mottakere av personopplysninger
 1. Opplysninger om navnet ditt, adresse, e-post, telefonnummer i tillegg til ordrenummer og leveransemetode videregis til enten/ både postnord (eller til gjeldende fraktselskap) og Webshipper, som står for leveransen til deg.
 2. Opplysninger kan overlates til eksterne samarbeidspartnere, som behandler opplysningene på våre vegne. Vi bruker eksterne samarbeidspartnere til blant annet teknisk drift og forbedringer av nettstedet, sending av nyhetsbrev samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt din bedømmelse av vår virksomhet og produkter. Blant annet kan det videregis opplysninger om navnet ditt og e-postadressen til TrustPilot slik at, at der på vegne av oss kan sendes en invitasjon til å vurdere oss på TrustPilots hjemmeside. Velger du å foreta en omtale bliver TrustPilot dataansvarlig for de angivne opplysninger. Disse virksomheter er databehandlere og under vår instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlere må ikke bruke opplysningene til annet formål enn oppfyllelse av avtalen med oss, og er underlagt fortrolighet om disse. Vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med alle databehandlere, som behandler personopplysninger på våre vegne.
  • Dine rettigheter

  Du har som kunde ved oss, rett til å bli opplyst omkring rettighetene dine, og dem lister vi her med henblikk på å skape åpenhet omkring hvordan vi behandler dine opplysninger:

   

  1. Rett til innsikt

  1.1   Du er til enhver tid berettiget til å anmode oss om opplysninger om blant annet, hvilke opplysninger vi har registrert om deg, hvilke formål registreringen tjener, hvilke kategorier av personopplysninger og mottagere av opplysninger der eventuelt måtte være, samt opplysninger om hvorfra opplysningene stammer.

  1.2   Du har rett til å få utlevert en kopi av de personopplysninger, som vi behandler om deg. Hvis du ønsker en kopi av personopplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til cm@billig-fitness.dk . Du kan bli bedt om å dokumentere, at du er den du gir deg ut for å være.

  1. Retten til rettelser

  2.1   Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg, rettet av oss. Såfremt du blir oppmerksom på, at der er feil i de opplysninger, som vi har registrert om deg, oppfordres du til å rette en skriftlig henvendelse til oss, så at opplysningene kan bli korrigert.

  2.2   Opplysninger, som vi samlet inn i forbindelse med tilmeldingen din til nyhetsbrevet vårt, har du selv mulighet for å korrigere via log-in til brukerprofilen din.

  1. Retten til sletting

  3.1   I visse tilfeller har du rett til å få alle eller deler av personopplysningene dine slettet av oss, f.eks dersom du trekker tilbake samtykket ditt, og vi ikke har et annet rettsgrunnlag for å fortsette behandlingen. I det omfang en fortsatt behandling av opplysningene dine er nødvendig, f. eks for at vi kan overholde våre rettslige forpliktelser, eller for att rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, er vi ikke forpliktede til å slette dine personopplysninger.

  1. Retten til å begrense behandlingen til oppbevaring

  4.1   Du har i noen tilfeller rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger til, kun å bestå av oppbevaring, f.eks. hvis du mener, at de opplysninger, vi behandler om deg, ikke er korrekte.

  1. Retten til dataportabilitet

  5.1   Du har i noen tilfeller rett til å få personopplysninger, som du selv har gitt til oss, utlevert i et struktureret, ofte brukt, og maskinlesbart format og har rett til å overføre disse til en annen dataansvarlig.

  1. Retten til å innvende

  6.1   Du har til enhver tid rett til å innvende på vår behandling av personopplysningene dine, med henblikk på direkte markedsføring, herunder den profilering som foretas for å kunne målrette vår direkte markedsføring.

  6.2   Du har videre til en enhver tid rett til av grunner, som vedrører din personlige situasjon, å gjøre innvendning mot den behandling av dine personopplysninger, som vi foretar på grunnlag av legitime interesser jmf. punkt: 2.1 og 2.3 «Hvilke personopplysninger samler vi inn, til hvilke formål og grunnlaget for behandlingen»

  1. Retten til å trekke tilbake samtykke

  7.1   Du har til en enhver tid rett til å tilbakekalle et samtykke, du har gitt oss til en given behandling av personopplysninger, herunder til en profilering, som foretas av deg som medlem av nyhetsbrevet. Hvis du ønsker å tilbakekalle samtykket ditt, bes du kontakte oss på cm@billig-fitness.dk

  1. Retten til å klage

  8.1   Du har til en enhver tid rett til å innsende en klage. Dersom du ikke er tilfreds med måten vi behandler dine data, ber vi deg om å kontakte oss på info@billigfitness.no eller sende inn en klage til en tilsyns instans.

  • Sletting av persondata
  1. Opplysninger som er innsamlet om bruken din på nettstedet jmf. punkt. 2.1 «Hvilke personopplysninger samler vi inn, til hvilke formål og grunnlaget for behandlingen» slettes senest, når du ikke gjort bruk av nettstedet i 1 år.
  2. Opplysninger som er samlet inn i forbindelse med tilmeldingen din til nyhetsbrev slettes, når samtykket ditt til nyhetsbrevet trekkes tilbake, medmindre vi har et annet grunnlag for behandling av opplysningene.
  3. Opplysninger som er samlet inn i forbindelse med kjøp du gjennemført på nettstedet jmf. punkt 2.2 vil i utgangspunktet bli slettet 3 år etter utløpet av det kalenderår, hvor du foretatt kjøpet ditt. Opplysninger kan dog gemmes lenger tid, hvis vi har et legitimt behov for lengre oppbevaring, f.eks. hvis det er nødvendig for at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller hvis oppbevaring er nødvendig for at vi kan oppfylle lovkrav. Regnskapsmateriale oppbevares i 5 år til utgangen av et regnskapsår for å oppfylle bokføringslovens krav.
  4. Opplysninger som vi samlet inn i forbindelse med din tilmelding til, og under medlemskapet ditt av nyhetsbrev, vil vi automatisk slette: a) såfremt du ikke logget på brukerprofilen din i 3 år b) såfremt du deaktiverer (suspenderer) medlemskap til nyhetsbrevet vårt og ikke gjenaktiverer det igjen innenfor de neste 3 år, eller c) såfremt du framelder deg medlemskapet ditt til nyhetsbrevet.
  • Sikkerhet
  1. Vi har gjennomført passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak mot, at personopplysninger utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøres, går fortapt, endres eller forringes samt mot, at de kommer uvedkommende til kjenne eller misbrukes.
  2. Kun medarbeidere, som har reelt behov for å få tilgang til personopplysninger for å kunne utføre arbeidet dems, har adgang til disse.
  • Kontaktopplysninger
  1. Fitness & Nutrition ApS er dataansvarlig for de persondata, som innsamles via nettstedet.
  2. Har du spørsmål eller bemerkninger til den her Integritetspolicy eller ønsker du å gjøre bruk av en eller flere av dine rettigheter beskrevet, kan du kontakte:

   E-post: cm@billig-fitness.dk
   Telefonnummer: 23 96 0 32

   Per post:

   Fitness & Nutrition ApS
   Karlebovej 59
   DK-3400 Hillerød   Endringer i Integritetspolicyen

   1. Dersom vi lager endringer i Integritetspolicyen, vil du bli orientert om dette ved ditt neste besøk på nettstedet.
  3. Hvis du har tilmeldt deg nyhetsbrevet vårt, vil du bli orientert om endringene i policyen ved informasjon sent til din registrerte e-postadresse.

   Versjoner:
  4. Dette er versjon 1 av BilligFitness personvernpolicy datert den 23/05-2018 på norsk.